Pravila za lozinke

Idi na navigaciju Idi na pretragu

Ovo je spisak efikasnih smernica za lozinke za korisničke grupe definisane na ovom vikiju.

GrupaPravila
Automatski potvrđeni korisnici
 • Lozinka mora da ima najmanje jedan znak (MinimalPasswordLength) (suggest change on login)
 • Lozinka ne može da bude ista kao korisničko ime (PasswordCannotMatchUsername) (suggest change on login)
 • Lozinka se ne može podudarati sa lozinkama na crnom spisku (PasswordCannotMatchBlacklist) (suggest change on login)
 • Lozinka mora da bude kraća od 4.096 znakova (MaximalPasswordLength) (suggest change on login)
Botovi
(spisak članova)
 • Lozinka mora da ima najmanje 10 znakova (MinimalPasswordLength) (suggest change on login)
 • Lozinka ne može da bude ista kao korisničko ime (PasswordCannotMatchUsername) (suggest change on login)
 • Lozinka se ne može podudarati sa lozinkama na crnom spisku (PasswordCannotMatchBlacklist) (suggest change on login)
 • Lozinka mora da bude kraća od 4.096 znakova (MaximalPasswordLength) (suggest change on login)
 • Lozinka mora sadržati najmanje 1 karakter da bi ste mogli da se prijavite. (MinimumPasswordLengthToLogin)
 • Lozinka ne može da bude na listi 100.000 najčešće korišćenih lozinki. (PasswordNotInLargeBlacklist)
Birokrate
(spisak članova)
 • Lozinka mora da ima najmanje 10 znakova (MinimalPasswordLength) (suggest change on login)
 • Lozinka ne može da bude ista kao korisničko ime (PasswordCannotMatchUsername) (suggest change on login)
 • Lozinka se ne može podudarati sa lozinkama na crnom spisku (PasswordCannotMatchBlacklist) (suggest change on login)
 • Lozinka mora da bude kraća od 4.096 znakova (MaximalPasswordLength) (suggest change on login)
 • Lozinka mora sadržati najmanje 1 karakter da bi ste mogli da se prijavite. (MinimumPasswordLengthToLogin)
 • Lozinka ne može da bude na listi 100.000 najčešće korišćenih lozinki. (PasswordNotInLargeBlacklist)
Administratori interfejsa
(spisak članova)
 • Lozinka mora da ima najmanje 10 znakova (MinimalPasswordLength) (suggest change on login)
 • Lozinka ne može da bude ista kao korisničko ime (PasswordCannotMatchUsername) (suggest change on login)
 • Lozinka se ne može podudarati sa lozinkama na crnom spisku (PasswordCannotMatchBlacklist) (suggest change on login)
 • Lozinka mora da bude kraća od 4.096 znakova (MaximalPasswordLength) (suggest change on login)
 • Lozinka mora sadržati najmanje 1 karakter da bi ste mogli da se prijavite. (MinimumPasswordLengthToLogin)
 • Lozinka ne može da bude na listi 100.000 najčešće korišćenih lozinki. (PasswordNotInLargeBlacklist)
Administratori
(spisak članova)
 • Lozinka mora da ima najmanje 10 znakova (MinimalPasswordLength) (suggest change on login)
 • Lozinka ne može da bude ista kao korisničko ime (PasswordCannotMatchUsername) (suggest change on login)
 • Lozinka se ne može podudarati sa lozinkama na crnom spisku (PasswordCannotMatchBlacklist) (suggest change on login)
 • Lozinka mora da bude kraća od 4.096 znakova (MaximalPasswordLength) (suggest change on login)
 • Lozinka mora sadržati najmanje 1 karakter da bi ste mogli da se prijavite. (MinimumPasswordLengthToLogin)
 • Lozinka ne može da bude na listi 100.000 najčešće korišćenih lozinki. (PasswordNotInLargeBlacklist)
Korisnici
(spisak članova)
 • Lozinka mora da ima najmanje jedan znak (MinimalPasswordLength) (suggest change on login)
 • Lozinka ne može da bude ista kao korisničko ime (PasswordCannotMatchUsername) (suggest change on login)
 • Lozinka se ne može podudarati sa lozinkama na crnom spisku (PasswordCannotMatchBlacklist) (suggest change on login)
 • Lozinka mora da bude kraća od 4.096 znakova (MaximalPasswordLength) (suggest change on login)