Svi javni dnevnici

Idi na navigaciju Idi na pretragu

Skupni prikaz svih dostupnih dnevnika sa ovog vikija. Možete suziti prikaz izabiranjem tipa dnevnika, korisničkog imena (osetljivo na mala i velika slova) ili tražene stranice (takođe osetljivo na mala i velika slova).

Dnevnici
  • 20:06, 3. april 2023. Jovana razgovor doprinosi je izbrisao stranicu Deliberativne mini javnosti (sadržaj je bio: „==Definicija pojma== Deliberativne mini javnosti predstavljaju konkretan model uključivanja građana, ali i šireg spektra aktera i…“, a jedini urednik „Jovana“ (razgovor))
  • 07:15, 31. oktobar 2022. Jovana razgovor doprinosi je napravio stranicu Deliberativne mini javnosti (Nova stranica: ==Definicija pojma== Deliberativne mini javnosti predstavljaju konkretan model uključivanja šireg spektra aktera i interesa u proces donošenja odluka. Za razliku od drugih mode…)
  • 16:58, 14. jun 2021. Jovana razgovor doprinosi je napravio stranicu Municipalizam (Nova stranica: ==Definicija pojma== ''Municipalizam'' označava strategiju političkog organizovanja "odozdo", koja se orijentiše na lokalna pitanja i lokalni nivo upravljanja resursima i insis…)
  • 19:17, 25. novembar 2019. Jovana razgovor doprinosi je premestio stranicu ParEkon na ParEkon - Participativna ekonomija
  • 18:53, 25. novembar 2019. Jovana razgovor doprinosi je izbrisao stranicu Zajedničko dobro (sadržaj je bio: „==Definicija pojma== '''Zajednička dobra''' (''commons'') se najčešće definišu na osnovu njihova tri međusobno zavisna, konsti…“, a jedini urednik „Sumire“ (razgovor))
  • 15:03, 25. novembar 2019. Jovana razgovor doprinosi je napravio stranicu ParEkon (Nova stranica: 1. Definicija pojma ParEkon (skraćeno od “participativna ekonomija”) je konkretan predlog ekonomskog sistema koji se zasniva na participativnom odlučivanju kao osnovnom meha…)
  • 21:31, 17. avgust 2019. Jovana razgovor doprinosi je otvorio korisnički nalog