Prava korisničkih grupa

Idi na navigaciju Idi na pretragu

Sledi spisak korisničkih grupa na ovom vikiju, zajedno s pravima pristupa. Pogledajte više detalja o pojedinačnim pravima.

Legenda:

 • Dodeljeno pravo
 • Ukinuto pravo
GrupaPrava
(svi)
 • View explanatory text at the top of pages that have an approved revision (viewlinktolatest)
 • korišćenje API-ja za pisanje (writeapi)
 • pravljenje stranica (izuzev stranica za razgovor) (createpage)
 • pravljenje stranica za razgovor (createtalk)
 • pregled sopstvenih privatnih podataka (npr. adrese e-pošte, pravo ime) (viewmyprivateinfo)
 • pregled sopstvenog spiska nadgledanja (viewmywatchlist)
 • uređivanje sopstvenih podešavanja (editmyoptions)
 • uređivanje sopstvenih privatnih podataka (npr. adrese e-pošte, pravog imena) (editmyprivateinfo)
 • uređivanje sopstvenog spiska nadgledanja; neke preduzete radnje će svejedno dodati stranice na spisak i bez ovog prava (editmywatchlist)
 • čitanje stranica (read)
Automatski potvrđeni korisnici
 • bez ograničavanja stavki za IP adrese (autoconfirmed)
 • uređivanje stranica pod zaštitom „Dozvoljeno samo automatski potvrđenim korisnicima“ (editsemiprotected)
Botovi
(spisak članova)
 • automatsko označavanje sopstvenih izmena patroliranim (autopatrol)
 • bez ograničavanja stavki za IP adrese (autoconfirmed)
 • korišćenje API-ja za pisanje (writeapi)
 • korišćenje viših granica za upite iz API-ja (apihighlimits)
 • neposedovanje manjih izmena na stranicama za razgovor otvara prozor za nove poruke (nominornewtalk)
 • premeštanje stranica bez ostavljanja preusmerenja (suppressredirect)
 • smatranje izmena kao automatski proces (bot)
 • uređivanje stranica pod zaštitom „Dozvoljeno samo automatski potvrđenim korisnicima“ (editsemiprotected)
Birokrate
(spisak članova)
 • otpornost na ograničenja (noratelimit)
 • uređivanje svih korisničkih prava (userrights)
Administratori interfejsa
(spisak članova)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • uređivanje korisničkog okruženja (editinterface)
 • uređivanje tuđih CSS datoteka (editusercss)
 • uređivanje tuđih JSON datoteka (edituserjson)
 • uređivanje tuđih JavaScript datoteka (edituserjs)
Administratori
(spisak članova)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Set a certain revision of a wiki page as approved (approverevisions)
 • View text showing who approved the current approved revision (viewapprover)
 • automatsko označavanje sopstvenih izmena patroliranim (autopatrol)
 • bez ograničavanja stavki za IP adrese (autoconfirmed)
 • blokiranje daljih izmena drugih korisnika (block)
 • blokiranje funkcije slanja e-poruka korisniku (blockemail)
 • brisanje oznaka iz baze podataka (deletechangetags)
 • brisanje stranica (delete)
 • brisanje stranica sa velikom istorijom (bigdelete)
 • brzo vraćanje izmena poslednjeg korisnika koji je menjao određenu stranicu (rollback)
 • deblokiranje samog sebe (unblockself)
 • korišćenje viših granica za upite iz API-ja (apihighlimits)
 • lokalno zamenjivanje datoteka na deljenom spremištu medija (reupload-shared)
 • menjanje nivoa zaštite i uređivanje stranica pod prenosivom zaštitom (protect)
 • objedinjavanje istorija stranica (mergehistory)
 • otpornost na ograničenja (noratelimit)
 • otpremanje datoteka (upload)
 • otvaranje novih korisničkih naloga (createaccount)
 • označavanje izmena drugih korisnika patroliranim (patrol)
 • označavanje vraćenih izmena kao izmene bota (markbotedits)
 • pravljenje i (de)aktiviranje oznaka (managechangetags)
 • pregledanje izbrisanih stavki istorije bez povezanog teksta (deletedhistory)
 • pregledanje izbrisanog teksta i promena između izbrisanih izmena (deletedtext)
 • pregledanje spiska nenadgledanih stranica (unwatchedpages)
 • premeštanje datoteka (movefile)
 • premeštanje kategorija (move-categorypages)
 • premeštanje osnovnih korisničkih stranica (move-rootuserpages)
 • premeštanje stranica (move)
 • premeštanje stranica bez ostavljanja preusmerenja (suppressredirect)
 • premeštanje stranica sa njihovim podstranicama (move-subpages)
 • pretraga izbrisanih stranica (browsearchive)
 • uređivanje korisničkog okruženja (editinterface)
 • uređivanje stranica (edit)
 • uređivanje stranica pod zaštitom „Dozvoljeno samo administratorima“ (editprotected)
 • uređivanje stranica pod zaštitom „Dozvoljeno samo automatski potvrđenim korisnicima“ (editsemiprotected)
 • uređivanje tuđih JSON datoteka (edituserjson)
 • uvoženje stranica iz drugih vikija (import)
 • uvoženje stranica iz otpremljene datoteke (importupload)
 • vraćanje izbrisanih stranica (undelete)
 • zamenjivanje postojećih datoteka (reupload)
 • zaobilaženje IP blokada, autoblokada i blokada opsega (ipblock-exempt)
Korisnici
(spisak članova)
 • dodavanje i uklanjanje raznih oznaka na pojedinačnim izmenama i unosima u dnevnicima (changetags)
 • korišćenje API-ja za pisanje (writeapi)
 • lokalno zamenjivanje datoteka na deljenom spremištu medija (reupload-shared)
 • menjanje modela sadržaja stranice (editcontentmodel)
 • otpremanje datoteka (upload)
 • označavanje izmena manjim (minoredit)
 • pravljenje stranica (izuzev stranica za razgovor) (createpage)
 • pravljenje stranica za razgovor (createtalk)
 • premeštanje datoteka (movefile)
 • premeštanje kategorija (move-categorypages)
 • premeštanje osnovnih korisničkih stranica (move-rootuserpages)
 • premeštanje stranica (move)
 • premeštanje stranica sa njihovim podstranicama (move-subpages)
 • primenjivanje oznaka na nečije promene (applychangetags)
 • uređivanje sopstvenih CSS datoteka (editmyusercss)
 • uređivanje sopstvenih JSON datoteka (editmyuserjson)
 • uređivanje sopstvenih JavaScript datoteka (editmyuserjs)
 • zamenjivanje postojećih datoteka (reupload)
 • čitanje stranica (read)
 • čišćenje keš memorije stranice bez potvrde (purge)

Ograničenja imenskih prostora

Imenski prostorPrava potrebna za uređivanje
Medijaviki
 • uređivanje korisničkog okruženja (editinterface)
Gadget
 • uređivanje JavaScript i CSS stranica gedžeta (gadgets-edit)
Gadget definition
 • uređivanje definicija gedžeta (gadgets-definition-edit)