Izvoz stranica

Idi na navigaciju Idi na pretragu

Možete da izvezete tekst i istoriju izmena određene stranice ili skupa stranica uklljenih u XML formatu. Ovo onda može da bude uvezeno u drugi viki koji koristi Medijaviki softver preko stranice za uvoz.

Da biste izvezli stranice, unesite nazive u okviru ispod, s jednim naslovom po redu, i izaberite da li želite trenutnu izmenu i sve ostale, ili samo trenutnu izmenu s podacima o poslednjoj izmeni.

U drugom slučaju, možete koristiti i veze, na primer Posebno:Export/Glavna strana za stranicu Glavna strana.